ΑΝΑΓΕΝΝΗΤΙΚΗ ΒΙΟΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ – ΒΛΑΣΤΟΚΥΤΤΑΡΑ

StemCells Therapy

Τι είναι τα βλαστοκύτταρα

Τα βλαστοκύτταρα είναι τα πρόδρομα κύτταρα του ανθρώπινου σώματος και αποτελούν πηγή δημιουργίας όλων των τύπων κυττάρων που δομούν κάθε όργανο και ιστό. Τα κύτταρα αυτά έχουν συγκεντρώσει το έντονο ενδιαφέρον της επιστημονικής κοινότητας λόγω της πληθώρας επιτυχημένων εφαρμογών τους σε πολυάριθμες κλινικές μελέτες.

Τα βλαστοκύτταρα μπορούν να απομονωθούν στο ανθρώπινο σώμα, είτε από τον μυελό των οστών, είτε από τον λιπώδη ιστό, είτε από το αίμα. Η απομόνωσή τους από τον μυελό των οστών είναι δύσκολή και επίπονη, ενώ από το αίμα προσφέρει πτωχό αποτέλεσμα. Νέες, ελάχιστα επεμβατικές τεχνικές έχουν καταστήσει τη συλλογή βλαστοκυττάρων από το λίπος μια εύκολη, γρήγορη και ανώδυνη διαδικασία.

Τα βλαστοκύτταρα στην αντιμετώπιση της οστεοαθρίτιδας

Σύμφωνα με πρόσφατες παγκόσμιες μελέτες, η χρήση των βλαστοκυττάρων για την αντιμετώπιση της οστεοαρθρίτιδας αποτελεί μια πολλά υποσχόμενη μέθοδο. Τα βλαστοκύτταρα, ως θεραπευτική αγωγή, δρουν στην πάσχουσα άρθρωση με ένα μοναδικό τριπλό μηχανισμό:

Διαδικασία εφαρμογής της μεθόδου

Η διαδικασία είναι απλή και περιλαμβάνει τρία στάδια.Αρχικά πραγματοποιείται συλλογή μιας ελάχιστης ποσότητας λίπους με μια ειδική λαβίδα. Η συλλογή του ιστού διαρκεί ελάχιστα λεπτά και είναι ανώδυνη για τον ασθενή με την χρήση τοπικής αναισθησίας.Στη συνέχεια η συλλογή μεταφέρεται σε ειδικά εργαστήρια, τα οποία είναι πιστοποιημένα για την επεξεργασία ιστών και κυττάρων. Εκεί πραγματοποιούνται εξειδικευμένες τεχνικές για την επεξεργασία του δείγματος, η οποία διαρκεί περίπου τέσσερις εβδομάδες και έχει σκοπό την απομόνωση και την παραγωγή ενός μεγάλου αριθμού βλαστοκυττάρων υψηλής ποιότητας και θεραπευτικής δεινότητας.Τέλος, τα βλαστοκύτταρα τοποθετούνται σε ειδική σύριγγα και γίνεται η έγχυσή τους στην πάσχουσα άρθρωση, τένοντα ή χόνδρινη βλάβη. Μετά την έγχυση στο σημείο της βλάβης, ο ασθενής μπορεί να επιστρέψει στις καθημερινές του δραστηριότητες.

Αποτετέσματα

Διεθνείς κλινικές μελέτες έχουν δείξει ότι μέσα στις δύο πρώτες εβδομάδες μετά την εφαρμογή, παρατηρείται σημαντική μείωση της φλεγμονής και του πόνου. Παρατηρείται επίσης σημαντική βελτίωση στην κινητικότητα της άρθρωσης, ενώ επιβραδύνεται ή και σταματά πλήρως η εξέλιξη της οστεοαρθρίτιδας. Στην πλειονότητα των ασθενών τα παραπάνω αποτελέσματα διαρκούν περίπου 12 μήνες.Η καθυστέρηση της εξέλιξης της νόσου είναι ένα πολύ σημαντικό χαρακτηριστικό της θεραπείας, αφού μπορεί να αποτρέψει την πραγματοποίηση μιας επέμβασης αρθροπλαστικής.

Είναι η μέθοδος ασφαλής

Η αντιμετώπιση της οστεοαρθρίτιδας με τη χρήση βλαστοκυττάρων έχει υψηλό προφίλ ασφάλειας, αφού δεν χρησιμοποιείται ξένο υλικό, αλλά τα κύτταρα του ίδιου του ασθενή (πρόκειται δηλαδή για αυτόλογη θεραπεία).

Κόστος και όφελος

Η χρήση βλαστοκυττάρων στην αντιμετώπιση της οστεοαρθρίτιδας προσφέρει ανακούφιση από τον πόνο, βελτίωση της κινητικότητας και επιβράδυνση της εξέλιξης της νόσου. Αυτό σημαίνει ότι ο ασθενής ελαττώνει ή και παύει τη λήψη άλλων συμβατικών θεραπειών και αναλγητικών φαρμάκων.Παράλληλα αναβαθμίζει σημαντικά την ποιότητα ζωής του, αφού η ύφεση της συμπτωματολογίας και η βελτίωση της κινητικότητας του επιτρέπουν να επανενταχθεί γρηγορότερα στην καθημερινότητά του.Τα παραπάνω οφέλη, σε συνδυασμό με τη δυνατότητα καθυστέρησης κάποιου χειρουργείου αρθροπλαστικής στην οποία πολλοί ασθενείς δεν μπορούν ή δεν επιθυμούν να υποβληθούν, κάνουν το κόστος απόλυτα λογικό.Το Ιατρείο Orthopaedia Health & Wellness Clinics συνεργάζεται με τα εξειδικευμένα κέντρα TheraCell για την επεξεργασία των ιστικών δειγμάτων προς καλλιέργεια