ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΚΑΡΠΙΑΙΟΥ ΣΩΛΗΝΑ: ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΑΠΟΣΥΜΠΙΕΣΗ

Endoscopic Carpal Tunnel Release

Τεχνική Ελάχιστης Επεμβατικότητας

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Γενικά για τα συμπτώματα, την αιτιοπαθογένεση, τους προδιαθεσικούς παράγοντες, τις διαγνωστικές δοκιμασίες, την ανατομία την πρόληψη και την συντηρητική θεραπεία του Συνδρόμου Καρπιαίου Σωλήνα μπορείτε να ενημερωθείτε στην Ενότητα: Παθήσεις→ Άκρα Χείρα → Σύνδρομο Καρπιαίου Σωλήνα

Χειρουργική αντιμετώπιση συνδρόμου καρπιαίου σωλήνα

Σκοπός της επέμβασης είναι η ελάττωση της πίεσης που ασκείται στο μέσο νεύρο κατά την διέλευσή του από τον καρπιαίο σωλήνα, μέσω της σχετικής αύξησης του διαθέσιμου χώρου. Αυτό επιτυγχάνεται ουσιαστικά με την πλήρη χειρουργική διατομή του εγκάρσιου καρπιαίου συνδέσμου (transverse carpal ligament), ενός καθεκτικού ανατομικού σχηματισμού πάνω από το νεύρο, ο οποίος εκτείνεται από τον καρπό μέχρι το μέσο περίπου της παλάμης. Η διατομή του συνδέσμου αυτού, στην περίπτωση του συνδρόμου του καρπιαίου σωλήνα, δεν επιφέρει λειτουργικές δυσλειτουργίες στο χέρι αλλά αντίθετα απελευθερώνει το νεύρο και οδηγεί στην υποχώρηση και σταδιακά στην εξαφάνιση των τυπικών συμπτωμάτων του συνδρόμου.Σε ορισμένες περιπτώσεις, κυρίως σε προχωρημένο στάδιο του συνδρόμου, είναι απαραίτητη και η ταυτόχρονη χειρουργική απελευθέρωση του ίδιου του μέσου νεύρου (νευρόλυση).

Ενδοσκοπική Αποσυμπίεση καρπιαίου σωλήνα​

Κατά την ελάχιστης επεμβατικότητας αυτή τεχνική απαιτείται μια μικρή οπή 5 χιλιοστών στο ύψος της πρώτης με δεύτερης καρπικής πτυχής πριν την αρχή του ορίου της παλάμης. Με την προσπέλαση αυτή αποφεύγονται η εκτεταμένη τομή κατά μήκος της παλάμης και το μετεγχειρητικό άλγος επί της ουλής απότοκο της κλασσικής μεθόδου. Το αισθητικό αποτέλεσμα επίσης εκτιμάται περισσότερο και ιδιαίτερα από τον γυναικείο πληθυσμό.Υπό ίσχαιμο περίδεση, σε ύπτια θέση και με εφαρμογή τοπικής αναισθησίας (ενίοτε και ήπιας μέθης) αρχίζει η επέμβαση. Με τη χρήση ειδικά σχεδιασμένων εργαλείων επιτυγχάνεται η ατραυματική είσοδος στον καρπιαίο σωλήνα, ενώ με τη βοήθεια μιας μικρής διαμέτρου ενδοσκοπικής κάμερας (οπτική ίνα) είμαστε σε θέση να έχουμε πλεονεκτική θέαση του εγκαρσίου συνδέσμου, το μήκος του οποίου επισκοπείται αρχικά και κατόπιν με λεπτούς χειρισμούς μέσω ενός μικροσκοπικού ενσωματωμένου μαχαιριδίου επιτελείται η διάνοιξή του και κατά συνέπεια η αποσυμπίεση του υποκείμενου μέσου νεύρου. Η όλη διαδικασία γίνεται με άμεση επισκόπηση και υπό μεγέθυνση του χειρουργικού πεδίου σε οθόνη υψηλής ευκρίνειας γεγονός που την καθιστά μια τεχνική πλήρους ακριβείας.
Με το πέρας της επέμβασης η οποία διαρκεί ως χειρουργικός χρόνος 15 λεπτά, ο ασθενής είναι σε θέση να χρησιμοποιήσει άμεσα το χέρι του με τις εύλογες φυσικά απλές προφυλάξεις, να μην βρέξει την περιοχή και να προσέχει να μην αστοχήσουν τα δυο μικρά ράμματα που εφαρμόζονται. Δεν υπάρχει ανάγκη διανυκτέρευσης και έτσι ο ασθενής έπειτα από βραχεία παραμονή στην ανάνηψη του χειρουργείου δύναται να εξέλθει του νοσοκομείου. Επιστρέφει στο ιατρείο για 1-2 αλλαγές του τραύματος και για αφαίρεση των ραμμάτων σε 2 εβδομάδες.

Πλεονεκτήματα ενδοσκοπικής μεθόδου