ΡΗΞΗ ΚΑΤΑΦΥΣΗΣ ΔΙΚΕΦΑΛΟΥ

Biceps Tendon Tear at the Elbow

 Ο δικέφαλος βραχιόνιος μυς βρίσκεται στο μπροστινό μέρος του βραχίονα σας. Συνδέεται στα οστά του ώμου και του αγκώνα με τένοντες – ισχυρές δομές ινώδους ιστού που συνδέουν τους μυς με τα οστά.

Ρήξεις του τένοντα του δικεφάλου στον αγκώνα είναι ασυνήθιστες. Συχνά προκαλούνται από ξαφνικό τραυματισμό και τείνουν να οδηγήσουν σε μεγαλύτερη αδυναμία του βραχίονα από τραυματισμούς σε σχέση με τον τένοντα του δικέφαλου στον ώμο.

Από την στιγμή που ρήγνυται, ο τένοντας του δικέφαλου στον αγκώνα δεν θα μπορέσει ποτέ να επανέλθει στην προ της ρήξεως κατάσταση και να επουλωθεί. Άλλοι μύες του βραχίονα καθιστούν δυνατή την κάμψη του αγκώνα ακόμα και χωρίς τον τένοντα του δικεφάλου. Ωστόσο, δεν μπορούν να εκπληρώσουν όλες τις λειτουργίες του αγκώνα, ειδικά την κίνηση του υπτιασμού.

Για να αποκατασταθεί η δύναμη του βραχίονα σε σχεδόν κανονικά επίπεδα, συνιστάται συνήθως χειρουργική επέμβαση για την αποκατάσταση του ρηχθέντος τένοντα. Ωστόσο, η μη χειρουργική θεραπεία είναι μια λογική επιλογή για τους ασθενείς που μπορεί να έχουν λιγότερες λειτουργικές απαιτήσεις.

Ανατομία

Ο μυς του δικεφάλου έχει δύο τένοντες, έναν που συνδέει τον μυ με τον ώμο και έναν που το συνδέει με τον αγκώνα. Ο τένοντας στον αγκώνα ονομάζεται και καταφυτικός. Προσφύεται σε ένα έπαρμα του οστού της κερκίδας κοντά στην άρθρωση του αγκώνα.

Ο μυς του δικέφαλου μας βοηθά να κάμπτουμε και να στρέφουμε σε υπτιασμό το χέρι.

Περιγραφή

Οι ρήξεις του τένοντα του δικεφάλου μπορεί να είναι μερικές ή πλήρεις.

Μερικές Ρήξεις

Βλάπτουν τον ιστό του τένοντα αλλά δεν τον αποκόβουν εντελώς.

Πλήρεις Ρήξεις  

Μια πλήρης ρήξη θα αποσπάσει τον τένοντα από το καταφυτικό του άκρο στο οστό.

Στις περισσότερες περιπτώσεις, οι ρήξεις είναι δυστυχώς πλήρεις. Αυτό σημαίνει ότι ολόκληρος ο μυς αποσπάται από το οστό και αποτραβιέται προς τον ώμο.

Άλλοι μύες του βραχίονα μπορούν να υποκαταστήσουν τον τραυματισμένο τένοντα, και αυτό συνήθως οδηγεί σε ικανοποιητική κίνηση και εύλογη λειτουργία. Χωρίς χειρουργική αποκατάσταση, ωστόσο, ο τραυματισμένος βραχίονας θα έχει μείωση της δύναμης και κυρίως της περιστροφής του αντιβραχίου.

Η ρήξη του τένοντα του δικέφαλου στον αγκώνα είναι γενικά μη συχνή. Εμφανίζεται συνήθως σε τρία έως πέντε άτομα ανά 100.000 κάθε χρόνο και σπάνια στις γυναίκες.

Αίτια

Η κύρια αιτία ρήξεων του τένοντα του δικεφάλου είναι μία απότομη και βίαιη έκταση σε έναν αγκώνα ήδη σε κάμψη. Αυτές οι ρήξεις σχετίζονται σπάνια με άλλες ιατρικές καταστάσεις.

Βλάβη

Οι τραυματισμοί στον τένοντα του δικεφάλου στον αγκώνα συνήθως συμβαίνουν όταν ο αγκώνας ωθείται βίαια σε έκταση ενώ εκτελεί κάμψη. Είναι λιγότερο σύνηθες να τραυματίζεται όταν ο αγκώνας ωθείται σε κάμψη βίαια ενώ σηκώνει κάποιο βάρος.

Η άρση ενός βαρέος αντικειμένου αποτελεί ένα καλό παράδειγμα. Ίσως το ανασηκώσετε χωρίς να συνειδητοποιήσετε πόσο ζυγίζει. Τεντώνετε τον δικέφαλο μυ και τον τένοντα του, προσπαθώντας να κρατήσετε τα χέρια σας λυγισμένα, αλλά το βάρος είναι μεγάλο και σας ωθεί τα χέρια σε έκταση. Καθώς αυξάνετε τη δύναμη  αυξάνεται το μηχανικό στρες στον τένοντα του δικεφάλου και αποκολλάται από το οστό γιατί ως υλικό αστοχεί.

Παράγοντες κινδύνου

Οι άντρες, ηλικίας 30 ετών και άνω, είναι πιθανότερο να εμφανίσουν ρήξη της κατάφυσης του τένοντα του δικεφάλου. Πρόσθετοι παράγοντες κινδύνου περιλαμβάνουν:

Κάπνισμα

Η δράση της νικοτίνης μπορεί να επηρεάσει την αντοχή και την ποιότητα των τενόντων.

Κορτικοστεροειδή Φάρμακα

Η χρήση κορτικοστεροειδών έχει συνδεθεί με αυξημένη αδυναμία των μυών και των τενόντων.

Συμπτωματολογία

Ένας ρηγμένος καταφυτικός τένοντας δικεφάλου εμφανίζεται κλινικά να έχει μετατοπισθεί κεντρικότερα προς τον ώμο. Υπάρχει συχνά μωλωπισμός στην περιοχή του αγκώνα.

Πολλές φορές η ρήξη συνοδεύεται και με ηχητική επιβεβαίωση. Ο πόνος δύναται να είναι σοβαρός στην αρχή, αλλά συχνά υποχωρεί μετά από μια εβδομάδα ή δύο.

Άλλα συμπτώματα περιλαμβάνουν:

Κλινική Εξέταση

Αφού συζητήσετε τα συμπτώματά σας και πώς συνέβη ο τραυματισμός, ο γιατρός θα εξετάσει τον αγκώνα σας. Κατά τη διάρκεια της φυσικής εξέτασης, ο γιατρός σας θα ψηλαφήσει το μπροστινό μέρος του αγκώνα σας, αναζητώντας το χαρακτηριστικό έλλειμα στους ιστούς. Θα ελέγξει στη συνέχεια την δύναμη υπτιασμού του αντιβραχίου σας, ζητώντας σας να περιστρέψετε το αντιβράχιο σας υπό αντίσταση. Θα συγκρίνει έτσι τη δύναμη υπτιασμού με το υγιές άκρο.

Απεικονιστικές Μέθοδοι

Αφού συζητήσετε τα συμπτώματά σας και πώς συνέβη ο τραυματισμός, ο γιατρός θα εξετάσει τον αγκώνα σας. Κατά τη διάρκεια της φυσικής εξέτασης, ο γιατρός σας θα ψηλαφήσει το μπροστινό μέρος του αγκώνα σας, αναζητώντας το χαρακτηριστικό έλλειμα στους ιστούς. Θα ελέγξει στη συνέχεια την δύναμη υπτιασμού του αντιβραχίου σας, ζητώντας σας να περιστρέψετε το αντιβράχιο σας υπό αντίσταση. Θα συγκρίνει έτσι τη δύναμη υπτιασμού με το υγιές άκρο.

Εκτός από την κλινική εξέταση, ο γιατρός θα συστήσει εξετάσεις απεικόνισης για να επιβεβαιώσει τη διάγνωση.

Ακτινογραφίες Αν και οι ακτινογραφίες δεν μπορούν να απεικονίσουν μαλακούς ιστούς όπως τον τένοντα του δικεφάλου, μπορεί να είναι χρήσιμες για τον αποκλεισμό άλλων προβλημάτων που μπορεί να προκαλούν πόνο στον αγκώνα.

Υπερηχογράφημα Αυτή η τεχνική απεικόνισης μπορεί να καταδείξει το ελεύθερο άκρο του τένοντα του δικεφάλου που έχει υποχωρήσει.

Μαγνητική Τομογραφία (MRI) Αυτές οι σαρώσεις δημιουργούν καλύτερες εικόνες των μαλακών ιστών. Μπορούν να αποσαφηνίσουν αν η ρήξη είναι μερική ή πλήρης.

Θεραπευτική αγωγή

Χειρουργική επέμβαση για την αποκατάσταση της ανατομίας του τένοντα και την επανακαθήλωση του στο οστό είναι απαραίτητη για να ανακτήσει πλήρη δύναμη και λειτουργία ο βραχίονας.

Η συντηρητική θεραπεία μπορεί να αποτελέσει λύση αν είστε ηλικιωμένος και με λιγότερες λειτουργικές απαιτήσεις ή εάν ο τραυματισμός συμβεί στο μη επικρατούν άκρο σας και μπορείτε να διαχειριστείτε το γεγονός να μην έχετε πλήρη λειτουργία του βραχίονα. Η μη χειρουργική θεραπεία μπορεί επίσης να είναι μια επιλογή για άτομα που έχουν ιατρικά προβλήματα και συννοσηρότητα που τους θέτουν σε μεγαλύτερο κίνδυνο για επιπλοκές κατά τη διάρκεια της χειρουργικής επέμβασης

Μη χειρουργική θεραπεία

Οι επιλογές συντηρητικής αγωγής επικεντρώνονται στην ανακούφιση του πόνου και στη διατήρηση όσο το δυνατόν μεγαλύτερης λειτουργικότητας του βραχίονα. Οι συστάσεις θεραπείας μπορεί να περιλαμβάνουν:

Ανάπαυση

Αποφύγετε τις βαριές εργασίες και δραστηριότητες όπως άρση βάρους ή ανύψωσης του άκρου πάνω από τον ώμο, ώστε να ανακουφισθείτε από τον πόνο και να περιορίσετε το οίδημα. Ο γιατρός μπορεί να συστήσει τη χρήση φάκελου ανάρτησης για ένα σύντομο χρονικό διάστημα.

Μη Στεροειδή Αντιφλεγμονώδη Φάρμακα

Φάρμακα όπως η ιβουπροφαίνη και η ναπροξένη μειώνουν τον πόνο και το οίδημα.

Φυσικοθεραπεία

Αφού ο πόνος μειωθεί, ο γιατρός θα σας συστήσει ασκήσεις αποκατάστασης για την ενίσχυση των μυών, προκειμένου να αποκατασταθεί όσο το δυνατόν περισσότερη κίνηση.

Χειρουργική Θεραπεία

Η χειρουργική επέμβαση για την αποκατάσταση του τένοντα του δικεφάλου θα πρέπει να πραγματοποιείται κατά τις πρώτες 2 έως 3 εβδομάδες μετά τον τραυματισμό. Μετά από αυτό το χρονικό διάστημα, η τραυματισμέμη περιοχή ουλοποιείται και βραχαίνουν τα ανατομικά στοιχεία καθιστώντας δυσχερή την αποκατάσταση της λειτουργίας του βραχίονα ακόμα και με χειρουργική επέμβαση, η οποία τελικά μπορεί και να μην είναι εφικτή. Ενώ είναι διαθέσιμες και άλλες τεχνικές επιλογές για τους ασθενείς που επιζητούν καθυστερημένα χειρουργική θεραπεία, αυτές είναι γενικά πιο περίπλοκες και ως εκ τούτου λιγότερο επιτυχείς.

Τεχνική

Υπάρχουν διάφορες τεχνικές για την επανακαθήλωση του καταφυτικού τένοντα του δικεφάλου πάνω στο οστό της κερκίδας. Μερικοί γιατροί προτιμούν προσπέλαση μέσω μιας τομής στο μπροστινό μέρος του αγκώνα, ενώ άλλοι χρησιμοποιούν δύο μικρές τομές τόσο στο μπροστινό όσο και στο πίσω μέρος του αγκώνα

Μια συχνή χειρουργική επιλογή είναι να επανασυνδεθεί ο τένοντας με ράμματα που περνούν από οπές που έχουν διανοιχθεί στο οστό. Μια άλλη μέθοδος είναι η καθήλωση μέσω μεταλλικών εμφυτευμάτων που ονομάζονται άγκυρες.

Υπάρχουν πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα με κάθε τεχνική. Βεβαιωθείτε ότι συζητήσατε ενδελεχώς τις διαθέσιμες επιλογές με το γιατρό σας.

Επιπλοκές

Οι χειρουργικές επιπλοκές είναι γενικά σπάνιες και προσωρινές.

Μπορεί να εμφανιστεί μούδιασμα ή / και αδυναμία κάμψης του αντιβραχίου που συνήθως υφίεται σύντομα

Μπορεί να αναπτυχθεί νέο οστούν γύρω από τη θέση όπου ο τένοντας συνδέεται με το οστό του αντιβραχίου. Αυτό συνήθως προκαλεί μικρό περιορισμό της κίνησης, ενώ μερικές φορές μπορεί να μειώσει την ικανότητα περιστροφής του αντιβραχίου. Αυτό μπορεί να απαιτήσει επικουρικά χειρουργική παρέμβαση.

Αν και ασυνήθιστο, ο τένοντας μπορεί να επαναρηχθεί  ακόμα και μετά την πλήρη επούλωση

Αποκατάσταση

Αμέσως μετά τη χειρουργική επέμβαση, το χέρι σας μπορεί να ακινητοποιηθεί σε φάκελο ανάρτησης ή με νάρθηκα.

Ο γιατρός σύντομα θα σας επιτρέψει να κινήσετε το χέρι σας, συχνά με την προστασία ενός νάρθηκα. Έπειτα θα γίνει έναρξη ενός εξατομικευμένου προγράμματος φυσικοθεραπείας, ώστε να σας βοηθήσει να ανακτήσετε το εύρος κίνησης στη άρθρωση και τη δύναμη.

Οι ασκήσεις με αντιστάσεις, όπως η ελαφρά σύσπαση του δικέφαλου ή η χρήση ελαστικών ιμαντών, μπορούν να προστεθούν σταδιακά στο πλάνο αποκατάστασής σας.

Να ακολουθείτε πιστά το πρόγραμμα θεραπείας του γιατρού σας. Δεδομένου ότι ο τένοντας του δικεφάλου χρειάζεται πάνω από 3 μήνες για να θεραπευτεί πλήρως, είναι σημαντικό να προστατεύσετε το χέρι σας περιορίζοντας τις δραστηριότητές σας.

Ελαφριές εργασίες μπορούν να ξεκινήσουν αμέσως μετά το χειρουργείο. Η ανύψωση βαρέων αντικειμένων και η έντονη δραστηριότητα θα πρέπει να αποφεύγονται για αρκετούς μήνες.

Είναι μια αργή διαδικασία, αλλά η δέσμευσή σας στο πλάνο αποκατάστασής σας είναι ο σημαντικότερος παράγοντας για την επιστροφή σε όλες τις καθημερινές δραστηριότητες.

Χειρουργικό Αποτέλεσμα

Σχεδόν όλοι οι ασθενείς έχουν πλήρες εύρος κίνησης και δύναμης στην τελική επίσκεψη παρακολούθησης.

Μετά από λίγο καιρό, η επιστροφή σε βαριές δραστηριότητες και θέσεις εργασίας με χειρωνακτική εργασία αποτελεί εύλογη προσδοκία.