Ο Dr Γ. Χατζημαρκάκης φέρνει την ανώδυνη λύση για το κότσι στην Πάτρα

Εφαρμόζει τη διαδερμική τεχνική ελάχιστης επεμβατικότητας

Τι είναι ο βλαισός μέγας δάκτυλος (κότσι)

Αναμφισβήτητα ο βλαισός μέγας δάκτυλος (κότσι) αποτελεί ίσως την πιο συχνή πάθηση του άκρου ποδός, γεγονός που την καθιστά μια συνήθη αιτία προσέλευσης στο ορθοπαιδικό ιατρείο. Πρόκειται ουσιαστικά για μία σύνθετη παραμόρφωση του ποδιού που εκδηλώνεται στη βάση του μεγάλου δακτύλου και οδηγεί στην χαρακτηριστική έξω μετατόπιση των φαλαγγών και τη δημιουργία επώδυνης εξόστωσης. Δεν αποτελεί ένα απλά αισθητικό πρόβλημα αλλά μια σύνθετη εμβιομηχανική ανωμαλία με σημαντικό λειτουργικό αντίκτυπο στο πόδι.

Διαβάστε περισσότερα